Arhiva za maj, 2023

Enes Kišević: NEMA LJUDI

Posted: 18. maja 2023. in OSSA IRREGULARIA

Ne možeš reći:

Nema ljudi.

To je kao da veliš nema nade.

I među mrtvima ima ljudi.

Ima ljudi jačih i od riječi, jačih od zlata, jačih od mržnje.

Jačih od svojega srca.

Samo se ti ljudi ne vide.

Nemoj govoriti:

Nema ljudi.

I među mrtvima ima ljudi.

Još uvijek ima ljudi slabih na dobrotu.

Gorkih na nepravdu.

Ljudi jačih od svojega imena, jačih od svoje vjere.

Kako možeš reći:

Nema ljudi.

Ima ljudi.

Još uvijek na svijetu ima ljudi.

Ljudi punih stida.

Samo se ti ljudi ne čuju u našem glasu.

Ni svjetlost se ne čuje.

A svijetli.