Arhiva za kategoriju ‘SLOBODAN SADŽAKOV’

Iako moderni narcis želi da se prikaže i u domenu onoga što se obično smatra vrednijim i dostojnijim ponašanjem (humanitarna delatnost, altruizam), njegovi delokruzi se, ipak, prevashodno odnose na nešto mnogo prozaičnije i banalnije. Manifestovanja narcizma podrazumevaju mnogobrojne forme ispoljavanja u okviru moderne društvenosti, a neka od najuočljivijih svakako su ona koje se odnose na oblikovanje i iskazivanje identiteta tela. Telo (njegova prikazna crta, brojne novootkrivene mogućnosti prezentacije tela, upražnjavanja proklamovanih zadovoljstava tela) postaje osnovni ,,instrument“ narcizma, topos ,,samobrendiranja“, veoma često i grotesknog pridavanja važnosti sebi. Relativizovanjem ,,velikih“ ciljeva i ideala, a primatom hedonizma i samoobuzetosti, za telo se otvara specifičan prostor ,,čistog promiskuiteta sa sobom“. Lipovecki naglašava da ,,narcizam upravo proizlazi iz ustoličenja nove imaginativnosti tela“,[1] dok Laš, opisujući ,,kulturu narcizma“, detektuje sve veću brigu oko spoljašnosti, odnosno tretiranja tela kao ,,sredstva samoekspresije“. Telo se pokazuje kao ,,besmrtna mašina beskrajno sposobna za preoblikovanje“.[2] Ono je podijum širokog raspona ispoljavanja i, zavisno od pojavnosti, ,,upotreba tela“ može uzeti oblik umetničkog izražavanja (body art, performans), ali se ospoljiti i na način banalnih izliva samodopadanja i egzibicionizma (uključujući i one koji se prezentuju na društvenim mrežama), te na način komercijalizacije tela kao sredstva za ostvarenje profita.

Kada je reč o prenosu iz sfere neposrednih odnosa u virtuelne, fenomenologija modernog narcizma zasnovana je na permanentnom prikazivanju na medijskom i digitalnom ,,sajmu taštine“. Modeli moderne komunikacije, u okviru kojih buja i neonarcizam, podrazumevaju permanentnu prisutnost, kako individua ne bi sasvim potonula u ništavilo. To je upravo ono što je korespodentno strukturi narcizma jer krhkost habitusa neonarcisa (njegova potreba ,,samoutemeljenja“) onemogućava značajniju zainteresovanost za ideju budućnosti, istinsko samoosmišljavanje (mimo kalupa, klišea) i stvaralačke projekte. Neonarcis se zadovoljava prisutnošću, ovde i sada, prikazivanjem i vapajem da bude primećen, trenutnim prividom zadovoljenja, permanentnim egzibicionizmom i traženjem modusa opstajanja na novouspostavljenim pozornicama, posebno onim virtuelnim. Sa novom pomamom evidentno je da je sve više ljudi spremno na gotovo sve samo da bi privukli pažnju i dobili virtuelni aplauz koji hrani ego, barem i kratkotrajno. Površnost narcizma, iskazana u nepreglednom obilju manifestacija, zasnovana je na obilju slika, na onom puko prikaznom, čemu su posebno poslužile mogućnosti društvenih mreža. To je ono što ,,trijumfuje“ nad svim onim manje transparentnim, duhovnijim, teže dokučivim i posredovanijim.

U isto vreme, uz pomoć digitalno-medijskog posredovanja, dolazi do ekspanzije modernog ,,sajma taštine“ u čijem je središtu narcizam. Na tom ,,sajmu“ odvija se proces prodora bizarnosti, egzibicionizma i pseudo-autentičnosti. Kao crescendo tog procesa može se navesti aktuelna selfi-pomama, kojoj je u središtu upravo razobručeni neonarcis u svojoj fokusiranosti na vlastito telo, u čijem postojanju i prikazivanju neskriveno i ponosno ,,uživa“. Smatramo da selfi ne predstavlja ,,vrstu samoistraživanja“ (kako se često sugeriše), već pre otužni znak devijantnosti koju donosi narcistička opsednutost. Ta vrsta opsesije već ima svoju ,,šifru“, kao i obrise manije zbog koje ljudi čak i ginu nastojeći napraviti što ,,spektakularnije“ slike. Pored ostalog, reč je i o ,,upornom traganju za svojom idealizovanom slikom, za svojim ja pa ja, niko kao ja“ (R. Božović). Pozadinu svega predstavlja, dakle, besmisleno nastojanje da se dosegne ,,idealna slika“ i ta težnja predstavlja, zapravo, ogledalo karakteristika koje obično sačinjavaju narcizam, a reč je o samoljublju, taštini, frivolnosti, itd. O patološkom aspektu ove pojave, govori i informacija da je Britanac Danny Bowman pokušao izvršiti samobistvo jer mu nije pošlo za rukom da stvori ,,savršen“ selfi, nakon što je deset sati to pokušavao.

Pomenuti, narcizmu pripadni, fenomeni samodopadanja i želje za egzibicionističkom promocijom potpuno su integrisani  u društvo spektakla. Selfi kao pojava ujedinjuje narcističke impulse oličene u insistiranju na sopstvenoj važnosti i važnosti vlastitih iskustava i događaja, te želju za njihovim prikazivanjem drugima. Prikazni deo podrazumeva uverenje da je gotovo svaki trenutak neonarcisa važan, da ga treba obnarodovati, podeliti sa drugima, te da je doživljeno samo ono što je prikazano: ,,Ono što se vidi dobro je, ono što je dobro vidi se“ (Gi Debor). Na delu je, dakle, imperativ stalne prisutnosti, odnosno prezentacije: ,,Sve što se zbiva danas završava u fotografiji. Događaj koji se nije našao na njoj kao da se nije ni dogodio. Ona je paradigma dominantne vizuelne kulture. Nezamenljiva je u nastojanju da savremenika pretvori u voajera, a dramu svakodnevlja u spektakl“.[3]

Strukturna krhkost i nestalnost narcizma neprestano, dakle, stvara potrebu pojavljivanja i potvrđivanja, ona ,,tera“ u stalno privlačenje pažnje u novostvorenim prostorima onoga što se smatra važnim i stvarnim. Nestalnost sfere u kojoj se moderni narcis želi iskazati kompatibilna je mehanizmima spektakularnog: ,,Nepostojanost je prirodno stanje spektakla, a opet potpuno suprotno njegovim pravim težnjama“ (Gi Debor). Pri tom, sve bizarnija postaju nastojanja da se ,,pomere granice“, da se bude što aktuelniji, zanimljiviji, teatralniji, spektakularniji. ,,Loša beskonačnost“ svega toga je koliko besmislena i isprazna, toliko i otužna. Pomenuta manija narasla je do takvih razmera da ljudi sve češće ginu zbog što ,,efektnijeg“ selfija, te raznih stupidnih ,,izazova“ na društvenim mrežama. Ništa od toga ne nosi dubinu, zato se i nadomešta ludošću i bizarnošću.

No, određeni broj autora ima sasvim drugačiju perspektivu sagledavanja ovog fenomena. Razmotrimo jedno od takvih stanovišta. Reč je, naime, o stavovima Meri Čejko iznetim u knjizi ,,Superpovezani“. Ona zastupa stav da ,,selfiji nisu znak narcizma“ i da ,,omogućavaju ljudima da ispune osnovne potrebe samopredstavljanja“. Čejko navodi i sledeće mišljenje: ,,Selfi je fotografski autoportret koji, kao poruka, prenosi osećanja i privlači pažnju i komentare, obično u formi lajkova. Selfiji imaju veliki kulturološki i lični značaj. Između ostalog, mogu potvrditi da je osoba prisustvovala nekom događaju, da je živa i zdrava, da želi da nekako dokumentuje život,da se zauzela za neki važan cilj ili ima određeni stav. Suprotno raširenom mišljenju, selfiji nisu znak narcizma. Omogućavaju ljudima da ispune osnovne potrebe samopredstavljanja često duhovito i poluironično, po čemu se razlikuju od samoljubivih i otvoreno samopromotivnih aktivnosti“.[4] Ona dodaje: ,,Selfiji takođe potvrđuju autentičnost. Svedoče o učešću na nekom događaju ili prisustvu na nekom mestu. Predstavljaju dokaz da je osoba zaista bila ,,tamo“. Kao i drugi simboli, fotografije i video-snimci koji se mogu digitalno deliti i širiti, i selfiji mogu da kažu nešto važno o pojedincu ili grupi i samim tim da spoje ljude, da učvrste odnos ili zajednicu“.[5] Teško je opredeliti se koji je od navedenih stavova banalniji i porazniji, u očiglednoj nameri da se pozitivira fenomen selfija. Beskrajna produkcija selfija, kojoj prethodi ritualno poziranje, sa uglavnom ,,tipski“ poluiskrivljenim glavama, napućenim usnama, isplaženim jezicima, itd. tumači se na taj način da je osoba koja je napravila selfi time ,,zauzela za neki važan cilj ili ima određeni stav“. Pomenuti ,,važan cilj“ i ,,određeni stav“ posebno je uočljiv na fotografijama koje se stvaraju u toaletima, jednom od omiljenih mesta onih koji su podlegli selfimaniji. Ili se taj ,,važan cilj“ i ,,određeni stav“ ogleda u neprestanom izlaganju fotografija stopala, grudi i zadnjica? Nije jasno ni šta je to ,,duhovito“ u selfijima na kojima caruju izveštačeni osmesi i pozerski namešteno telo (a takvi su najčešći), niti šta je ,,poluironično“ u očigledno konformističkoj nameri što boljeg predstavljanja po trendovskim merilima, često i uz obilnu pomoć fotošopa. Jedna od funkcija selfija je, prema mišljenju autorke, ,,potvrda da je osoba živa i zdrava“. Slikom na društvenim mrežama, dakle, potvrđuje se da je neko živ i zdrav, i to se, uglavnom, potvrđuje onima koje u suštini nije ni briga za to. Smatramo ovo novom banalnošću u tumačenju i očiglednom kapitulacijom pred imperativom da se životnost mora potvrđivati preko društvenih mreža (jer su neposredni kontakti, ionako, skoro iščezli pa ljude viđamo uglavnom samo preko ekrana). Osoba potvrđuje da je živa, a da li je zdrava to ostaje veliko pitanje ako se u vidu ima postojanje ,,šifri“ dodeljenih selfomanima, koje su karakteristične i za tipičan dijagnostički narcistički poremećaj. O kakvoj se ,,autentičnosti“, koju Čejko potencira, radi dok besomučno probija neonarcistički vapaj da se bude primećen i glamurozan (po uzoru na ,,glamurozne zvezde“), da se privuče pažnja dok se po hiljaditi put izlaže vlastito lice i telo, u moru milijardi drugih selfija, sličnih jedni drugima? Smatramo da namera onih koji su podlegli tom trendu i nije vezana za potrebu ostvarenja autentičnosti već je, uglavnom, reč o davanju ,,oduška“ narcističkim impulsima i to kroz ponuđene (i prihvaćene) klišeizirane i banalne vidove komunikacije, po mustrama imitacije i borbe za neki isprazni ,,smisao“ i promociju. O kakvom se ,,učvršćenju odnosa ili zajednice“ radi, sem ako se pozitivno ne vrednuje povezivanje hipnotisanih pojedinaca koji vape za malo pažnje i lajkovima, potpuno besmisleno i isprazno zureći u ekrane svojih telefona i kompjutera? Takođe, o kakvom se ,,učvršćenju odnosa ili zajednice“ radi tamo gde se sve odvija meteorskom brzinom i na isti način iščezava, gde, suštinski, niko nikom nije ni bitan? Čejko navodi da selfi  ,,prenosi osećanja i privlači pažnju i komentare“. O kakvim se osećanjima radi u prostoru komunikacije čiji ogroman deo vrvi od prenaglašenosti i agresivnosti, uglavnom prožet taštinom i samoreklamerstvom, sa namerom da se izazove pažnja ili zavist? Tu je i brižljivo građenje imidža kroz ustaljene obrasce društvenih mreža i favorizovanje uspeha, lepote, hedonizma, „erotskog kapitala“… Sve to prati i evidentna izveštačenost oličena u poziranju i lažnim osmesima, uz temeljnu eliminaciju spontanosti. Sudeći po dominantnim trendovima instant-civilizacije čini se da je ,,svetla budućnost“ selfija, očigledno, osigurana zbog ,,egocentričnog individualizma savremenika, koji se silno dosađuje i evo mu igračke, koja će mu prekratiti svakodnevnu monotoniju i rutinsko ponavljanje istih sekvenci stvarnosti“.[6] Na delu je pomamno produkovanje selfija kao ,,digitalne valute“ koju treba razmeniti za bar malo pažnje, kako se ne bi propalo u ponor ništavila već stvorio privid o vlastitoj važnosti, o kojoj dovoljno govori i to da zavisi od lajkova i šerova.  

Narcizam se u puno aspekata, a u okviru toga sagledavamo i fenomen selfija, pokazuje kao vrsta eskapizma, čija je svrha u tome da ublaži i prikrije poslovični jad egzistencije i njene brojne nemogućnosti u pogledu toga da se čovek realizuje kao svestrano i slobodarsko biće, te da ostvari sadržajne i produktivne odnose sa drugim ljudima. Ali, uprkos ovom privremenom ,,begu“, na delu ostaje i ,,staromodna“ realnost i potreba funkcionisanja u njoj. Silazak sa novouspostavljenih pozornica, povratak iz virtuelnog (digitalnog, medijskog) ,,carstva“ narcizma (u kom se naizgled sve može!) u klasičnu ,,staromodnu“ realnost (koja podrazumeva mnoštvo životnih osujećenosti od kojih se eskapistički beži), ređe se prihvata traumatično, a češće na ,,fatalistički“ ravnodušan način. Svakodnevni život se sve više odvija na način davanja ,,danka“ staromodnoj realnosti (tamo gde je to neizbežno) i opsesivnog prebivanja u virtuelnoj sferi u kojoj se stvara utisak da se, zapravo, zanimljivije i uzbudljivije živi. Virtuelna sfera, naime, nudi ,,okrepu duše“ i ,,ventile“ koji, na specifičan način, pomažu da se nastavi funkcionisanje u sve bezumnijoj stvarnosti. Drugim rečima, ona je ,,životna štaka“ koja treba da pomogne u koračanju kroz ,,staromodnu“ stvarnost, puna sivila, sputanosti, nepravde, frustriranosti i prosečnosti. U tu svrhu, neprestano se stvaraju prividi glamura, spektakla i važnosti, iako je moderni čovek, u mnogo čemu, suštinski ponižen u značajnom delu svog života. Otuda postojanje virtuelnih (a može se reći i ideoloških) ,,lilihipa“ kako bi se, bar privremeno, pobeglo od sebe, a sve umotano u iluziju da je upravo tamo, na virtuelnim pozornicama, čovek našao sebe. Kako u pomenutoj ,,staromodnoj“ realnosti uglavnom ne postoji kao emancipovano, duhovno, dostojanstveno, kreativno i slobodarsko biće, moderni čovek nalazi utočište u virtuelnom svetu, makar i kao ,,komad mesa“ i ,,iskeženo biće“, sa ,,večno“ nameštenim osmehom pripremljenim za fotografisanje. ,,But first, let me take a selfie“.

( Odlomak iz knjige ,,Lavirint slobode – narcizam, altruizam, ljubav“)

photo: Publicity image


[1] Ž. Lipovecki, Doba praznine (ogledi o savremenom individualizmu), Iz. knjižarnica Z. Stojanovića, S.Karlovci/Novi Sad, 2011., str. 81.

[2] R. Salecl, Tiranija izbora, Arhipelag, Beograd, 2014., str.126.

[3] R. Božović, Tišina dokolice, Čigoja, Beograd, 2010., str. 35.

[4] M. Čejko, Superpovezani, Clio, 2019., str. 143.

[5] isto, str. 143.

[6]  R. Božović, Molitva osame, Čigoja, Beograd, 2016., str. 85.

MURAL PO MURAL... SREDNJI VEK

Nije dovoljno promoterima pravoslavne teokratije uvođenje veronauke u državne škole, ni to što oficiri Vojske ponizno kleče pred sveštenicima. Ni to što im država izdašno obezbeđuje brojne prinadležnosti, isplaćuje penzije sveštenicima, plate takozvanim veroučiteljima i vojnim kapelanima. Nije im dovoljno što su izuzeti od plaćanja poreza i PDV-a, što im u nedogled pristižu donacije od strane države (dok zdravstveni i obrazovni sistem izdišu!), posebno one za izgradnju hrama Svetog Save, te finansijske ,,jame bez dna“ i simbola srpske grandomanije. 

Nije dovoljno zastarevanje (i ostali sumnjivi ishodi) sudskih sporova u kojima su glavni akteri bili njihovi sveštenici optuženi za pedofiliju, seksualno uznemiravanje, silovanje… 

Nisu dovoljne ,,školske“ i ,,gradske“ slave, ni to što, u neprekinutom nizu, predsednici (nominalno sekularne) države i drugi predstavnici vlasti unose badnjake i slave Božić unutar državnih instititucija, kršeći na taj način ustav (čl. 11). Nije dovoljno ni to što se predstavnici vlasti u Srbiji i Crnoj Gori presamićuju pred sveštenicima i ljube im ruke, ne shvatajući da dok obavljaju svoje funkcije nisu privatna lica već reprezenti svih građana (u toj istoj nominalno sekularnoj državi).

Nije dovoljno ni to što se na Bogoslovskom fakultetu (koji se, inače, sasvim neprimereno, nalazi u okrilju državnog univerziteta), a u potpunoj suprotnosti sa ,,Zakonom o visokoškolskom obrazovanju“ i ,,Zakonom o radu“, kao uslov za zapošljavanje i napredovanje profesora i asistenata traži blagoslov od strane organa SPC. 

Ne zadovoljava ih ni mogućnost političkog delovanja sveštenika, nezamisliva u modernom svetu, ni to što se predstavnici vlasti (u nominalno sekularnoj državi) konsultuju sa verskim vođama oko političkih pitanja.

Nije im, napokon, bio dovoljan ni ,,posebni tretman“ nakon izbijanja korone, kada su svojim nerazumnim postupcima dodatno ruinirali već ionako katastrofalnu zdravstvenu situaciju, zasluživši da se zbog toga nađu u zatvoru.

Ništa od toga im očigledno nije dovoljno u realizaciji namere da srpsko i crnogorsko društvo vrate u srednji vek kao svoj ideal i ,,prirodno stanište“. Treba, dakle, otići korak dalje u tom naporu, pa su na red došli i ulični zidovi, na kojima masovno osviću murali u brojnim gradovima Srbije i Crne Gore. Slavodobitno se objavljuju vesti o mestima čije fasade sada ponosno krase uradci novog trenda pravoslavnog ,,zidnog slikarstva“. Zrenjanin, Beograd, Vrbas, Kula, Odžaci, Vršac, Šabac, Kolašin, Pljevlja… Za očekivati je da će se muralomaniji pridružiti i trenutno okasneli gradovi kako bi i oni podarili svojim sredinama ,,veru“ i ,,duhovnost“. 

Šta je problem sa navedenim muralima? Murali se pojavljuju u okviru javnog prostora. Javni prostor pripada svim građanima. Ti građani, po prirodi stvari, imaju različita shvatanja, svetonazore, ideale, ukuse, političke stavove, verska ubeđenja… Građansko društvo je, naprosto, takvo. Upravo zbog pomenutih različitosti, javni prostor mora predstavljati, u onom bitnom, nešto neutralno i ,,sterilno“, kako se ne bi favorizovali jedni, a narušavala prava drugih. Realizatori muralomanije očigledno nisu u stanju doći do tako ,,suptilnih“ spoznaja koje sačinjavaju srž civilizovanog i tolerantnog života. Upravo zato jer su u permanentnom sukobu sa modernim vremenom. Njihova ,,pamet“ je nepopravljivo srednjovekovnog tipa, što su još jednom demonstrirali i preko pojave murala, bahato nastupajući u javnom prostoru. Iskazujući, uz to, naravno, i čuđenje kako njihove rukotvorine mogu nekome smetati. Zar nismo svi Srbi pravoslavci? Pa, eto, nećete verovati, neki nisu.Ta anahrona i agresivna pozicija suštinski isključuje postojanje i prava svih koji ne misle kao oni. Ne može se, iz obzora njihove nezajažljivosti da uzurpiraju svaki ,,pedalj“ društva, uvažiti činjenica da postoje i ljudi drugačijih shvatanja, pripadnici drugih nacija i vera, kao i ateisti, koji sa njima ne dele iste vrednosti. To što radimo je u redu jer mi to radimo, nešto je dobro i lepo zato što mi kažemo da je to dobro i lepo… Neobaziranje na druge ljude jedna je od ključnih karakteristika primitivaca, poput onih koji odvrću muziku ,,do daske“, smatrajući da se to, svakako, mora svideti celom komšiluku. Ili im to, u ,,davanju oduška“ sebi, naprosto, nije ni bitno.

Uzmimo, recimo, primer da je neko, po identičnom rezonu pravoslavnih muralofila, na zidu naslikao Tita, Papu, muftiju Zukorlića, Boža Vreća, Paju Patka, šta god, jer baš to njemu nešto znači, lepo mu je i misli da to tako treba. Dakle, na pravoslavnim muralima se ne nalaze ,,cveće i drveće“, već nametljivi ideološki obrasci koje njihovi tvorci smatraju ,,neospornim vrednostima“ i nameću ih svima, prisvajajući javni prostor.

Pored svega spornog, na primeru pravoslavne muralomanije vidi se i dodatna simbioza crkve i države, odnosno privilegije koje ima jedna verska organizacija. Naime, dok se obični street art umetnici ili oni koji, naprosto, žele napisati nešto na zidu (bila to ljubavna poruka ili ime omiljenog kluba), osvrću i plaše dok ispisuju svoje ,,objave svetu“, kako ne bi bili uhapšeni zbog uništavanja javnih dobara, kreatori pravoslavnih murala čine to sasvim relaksirano znajući da im se ništa loše neće dogoditi. Oni bezbrižno plasiraju svoju ,,estetiku“ jer su pod zaštitom države. Negde su i ekspresno dobili dozvole ,,nadležnih“ (kao što je to slučaj u Subotici), negde je sve urađeno ,,spontano“, bez ikakve dozvole. Kad nema murala tu su ogromne cirade, kao što je ona u Nikšiću, okačena na stambenoj zgradi (koja još nije uklonjena i pored rešenja komunalne policije i protesta stanara).

Ko su, napokon, ljudi čiji se likovi nalaze na muralima? Za sada, to su patrijarsi Pavle i Irinej i mitropolit Amfilohije. Oni su izabrani kao najbolji reprezenti vrednosnog sistema i doživljaja vere pravoslavnih teokrata, kao njihovi neosporni ,,svetionici“. Da su bolje upoznati sa biografijama pomenutih mural-modela i da išta znaju vrednovati, shvatili bi da su zidove naših gradova ,,uskrasili“ mračnim trgovcima ljudskim sudbinama ,,na veliko i malo“, ,,velemajstorima“ zloupotrebe vere i aktivnim učesnicima  nacionalističkog projekta koji je na ove prostore doneo jezive progone, bedu i zločine. Oni to, naprosto, ne žele da znaju. Prema svecu i mural!

Svako odstupanje od sekularizacijskih tekovina (koje sačinjavaju sadržaj i srpskog i crnogorskog ustava) predstavlja neku vrstu verskog fundamentalizma, koji je u našem slučaju već uzeo nepodnošljive razmere. Murali kao vizuelni znak naše društvene posunovraćenosti i udaljenosti od civilizovanog života dodatno potvđuju činjenicu da je na delu eskalacija pravoslavnog fundamentalizma. Zato ih treba što pre ukloniti!

Preneto sa portala Akuzativ. com


prababa1

„raja traži veselo (ko će slušat tuđu muku)“… a instagrami i fejsbuci, znamo, traže lepa tela, manikirane nokte, moćni biceps, beskrajne selfije, slike hrane da slučajno ne ostane tajna šta se, gde se i kad jede… kakve sad babe a još više kakve sad prababe? i to odavno mrtve… mnogo pre instagramskih i fejsbuk vremena… pa ipak, jedna slika, jedna prababa… iz crne gore, iz ljutog krša crnogorskog, modernije rečeno iz vukojebine… u kojoj ostaje samo ko mora… ali gde planine i dalje čuvaju iskone, gde vetar na lice ne nanosi prašinu nego svežinu… gde su ptice na svom i ne pevaju iznemoglo… a ljudi zastanu kad se sretnu i razmene koju reč… kao ljudi…

sliku sam pronašao prošlog leta u prašnjavom sanduku koji decenijama niko nije otvorio… slikano za ličnu kartu… 1951… jedina njena slika koja postoji… što bi se neko slikao ako nije za ličnu kartu…

čudno je gledati u slike predaka… u nekog ko je nestao mnogo pre tvog rođenja, koga nisi video, kome nisi sedeo u  krilu, ko ti nikad nije uputio osmeh, spremio nešto da jedeš…  a opet je neko tvoj, bez koga ni tebe ne bi bilo.. i gledaš tu sliku, to lice stameno i izmučeno, na kom svaka bora svedoči da nije bilo lako… sve samo ne lako… i nema lažnog osmeha, nema fotošopa… samo život takav kakav je, bez foliranja i poze… slikaš se ravnodušno za ličnu kartu i ideš dalje, da čuvas ovce, umesiš hleb, okupiš čeljad… ne čekaš lajkove…

lice: okruglo

kosa: sijeda

oči: smeđe

osobenih znakova: nema

gledaš tu sliku i traziš nešto svoje u nekom čiji si daleki nastavak… i bar se za trenutak prisetiš da „ništa ne počinje sa nama i da se sa nama ništa ne može ni završiti“

prababa2

prababa3

moral-compass-e1358952419145

Često nam se, u trenucima zgađenosti nad vremenom i prostorom, otme jadikovka o tome kako vlada kriza morala. Sintagma ,,kriza morala“ čini se, na prvi pogled, samorazumljivom. Kriza morala, da, svakako, ona je tu i postoji kao neoborivi dokaz našeg sveopšteg propadanja. (više…)

women-tears-black-and-white-photography-sad-woman-b6bea3eec80fde5b0772a6435f4b8193-h

U ponudi medijskih sadržaja zapatila se pojava video snimaka obično naslovljenih sa ,,Ovaj video će vas sigurno rasplakati“. Ili u veselijoj varijanti – ,,sigurno nasmejati“. (više…)

Leonard-Cohen

Waiting for a miracle

Kada su krenuli prvi taktovi dobro poznate pesme na bini se pojavio vižljast, stariji čovek. U elegantnom odelu, dostojanstven, sa šeširom na glavi. Uputio se do gitariste, klekao ispred njega i prepoznatljivim baritonom zapevao ,,Dance me to your beauty with a burning violin…”. (više…)

1004815_10151703881257299_1236547037_n

Pre skoro deceniju na novosadskom Filozofskom fakultetu ugostili smo uglednog zagrebačkog profesora etike Milana Kangrgu. Održao je upečatljivo predavanje, u skladu sa svojim ,,razbarušenim“ stilom leteo je sa teme na temu. U jednom trenutku obratio se posebno studentkinjama: ,,Ako vam muškarac kaže ,Prihvati me takvog kakav jesam’, onda ga vratite njegovoj mami, jer jedino ona može da ga prihvati takvog kakav jeste“. (više…)