Arhiva za decembar, 2015

img

Strah kao psihološko-društveni temelj vladavine karakteriše autoritarne i totalitarne režime. (više…)