Arhiva za kategoriju ‘VLADIMIR MAROVIĆ’

img

Strah kao psihološko-društveni temelj vladavine karakteriše autoritarne i totalitarne režime. (više…)

tekst_(461)_sport-mediji-i-propaganda

Postavka koja govori da svako ima pravo na svoje mišljene je, formalno, gotovo samorazumljiva tekovina modernog doba. U njemu se susrećemo sa moralno-etičkim fenomenom, koji svoju stvarnost zasniva na pravu na pojedinačno (subjektivno) znanje i uverenje, jer moral je individualan, što dalje podrazumeva lično vrednovanje i prosuđivanje ljudskih činova. (više…)

Visoko-skolstvo-bez-moralnog-kompasa

Već tri meseca traje štrajk prosvetnih radnika Srbije. Obrazovni sistem potpao je pod „mere štednje“, koje u javnom sektoru sprovodi srpska Vlada. (više…)

fff4548682445ceca36c12620f894d26_M

(Hannah Arendt ft Leonard Cohen VS Adolf Eichmann ft Banalnost Zla)

Glasovita politička filozofkinja, Hana Arent, u svetu intelektualnih pregnuća na mnogovrsne načine je skrenula pažnju na sebe. Bila je poznata kao izuzetni poznavalac i ogolitelj korena totalitarizma, istraživač uticaja istine i laži u politici, potom odnosa autoriteta i slobode, kritičar nasilja, tumač revolucionarnih procesa. (više…)

Milan Mladenovic 23.8 .1981 Beograd Photo Goranka Matic

Punih dvadeset godina dečak iz vode poklanja svoj prvi i poslednji dan našim sećanjima. (više…)

the_art_of_arrogance_by_mordecai_pyre-d3cpta3

Arogancija političkog subjekta je oholost nemoći, koja se prezentuje kao moćna, oslanjajući se na iracionalnu i povodljivu masu – koja je podržava, interesne grupe – čije prohteve zadovoljava, ili na aparat gole sile – čija vrhuška fetiški poštuje hijerarhiju „moći“. (više…)

10608897_10203511001113579_602210138_n

„Promašiti traženu ulicu u nekom gradu ne znači mnogo. Ali, lutati u nekom gradu, kao što se luta po šumi, iziskuje školovanje. U tom slučaju, imena ulica onome ko luta moraju govoriti poput lomljave suvih grana.“ Dotičnim rečima Valter Benjamin je započeo jedan od tekstova svoje knjige „Berlinsko detinjstvo“. (više…)